skip to Main Content

Danh sách nhà thuốc quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Phường 2:

NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
Nhà thuốc Tân Trường Hưng 816 Nguyễn Trãi 0938489854

Phường 3:

NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
Nhà thuốc Cửu Long 1 158 Nguyễn Trãi 0908407701
Nhà thuốc Cửu Long 156 Nguyễn Trãi 0908860901

Phường 5:

NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
Nhà thuốc Đức Nhân  Số 40 Bùi Hữu Nghĩa 0909502465

Phường 6:

NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
Nhà Thuốc Nhung Thành 87 Nguyễn Văn Đừng 02838380942

Phường 7:

NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
Nhà thuốc Vĩnh Xuân 313 Nguyễn Trãi 02838363853

Phường 8:

NHÀ THUỐC  ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
Nhà thuốc Việt Hải 452 Nguyễn Trãi 02862612195
Hiệu thuốc số 17 79 An Dương Vương 0908344196
Nhà thuốc Tân Nhật 131 An Bình 01678991244
Nhà Thuốc Minh Hiền 316 Nguyễn Trãi 0938100095

Phường 10:

NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
Nha thuốc Minh Phát 73B Hải Thượng Lãng Ông 0933761622
Nhà thuốc Hằng Thái 65A Triệu Quang Phục 02838562956
Nhà thuốc Đại Khánh 75 Lương Nhữ Học 0907419058
Nhà thuốc Nam Phát 78 Triệu Quang Phục 01242519546
Nhà thuốc Vinh Phát 61 Hải Thượng Lãn Ông 0909595498
Nhà thuốc Giác Luận 43 Lương Nhữ Học 0918585441
Nhà thuốc Hoàng Ngọc 142 Hải Thượng Lãn Ông 0908888043
Nhà thuốc Phước Hưng 110A Hải Thượng Lãng Ông 0909318316
Nhà thuốc Vạn Phát 101 Lương Nhữ Học 0937967978
Nhà Thuốc Số 99 99 Lương Nhữ Học
Nhà thuốc Minh Phát  73B Hải Thượng Lãng Ông 0933761622
Nhà thuốc Bảo Anh Dược Hãng  Số 82 Hải Thượng Lãn Ông 0919226633
Nhà thuốc Vĩnh Khang  85 Triệu Quang Phục 02838591911
Nhà thuốc Bạch Liên  39 Thuận Kiều 0932064151
Nhà thuốc Vạn Hưng  25 Hải Thượng Lãng Ông 02838556406
Nhà Thuốc Hải Phong 144 Hải Thượng Lãn Ông 02838562956
Nhà thuốc Hằng Thái  65A Triệu Quang Phục 02838562956
Nhà thuốc Đại Khánh 75 Lương Nhữ Học 02862791518
Nhà thuốc Phước Hưng  110A Hải Thượng Lãng Ông 0909318316
Nhà Thuốc Trường An 89 Triệu Quang Phục 02866584861

Phường 11:

NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
Nhà thuốc Gia Hưng 103 Phù Đổng Thiên Vương, P11, Quận 5 02838553745
Nhà thuốc Thu Hà 143 Lưỡng Như Học, P11 Quận 5 0909828742
Nhà thuốc Thành Phát 95 Lương Nhữ Học, P.11, Quận 5 0902577869
Nhà thuốc Lộc Phát Số 690 Nguyễn Trãi,P11,Quận 5 0978002747
Nhà thuốc Đông Phương  146 Lương Nhữ Học, P.11, Quận 5 0906363747
Nhà thuốc Gia Hưng  103 Phù Đổng Thiên Vương, P11, Quận 5 02838553745
Nhà thuốc Tâm Hưng Số 142 Triệu Quang Phục, P11,Q5 0938959718
Nhà thuốc Lộc Phát Số 690 Nguyễn Trãi,P11,Quận 5 0978002747

Phường 12:

NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
Nhà thuốc Tấn Thuyên 21 Thuận Kiều 0909617077
Nhà thuốc Thăng Long Số 67 Thuận Kiều 0949837511
Nhà thuốc Bảo Ngân 49 Thuận Kiều 02838431514
Nhà thuốc Diệu Thọ 1 Thuận Kiều 0934153338
Nhà thuốc Mỹ Anh 37 Thuận Kiều 02838940441
Nhà thuốc Ngọc Tuyết  35 Thuận Kiều 02839552420
Nhà thuốc Mỹ Anh  37 Thuận Kiều 02838940441
Nhà thuốc Hạnh  41 Thuận Kiều 0994638214
Nhà thuốc Trúc Hà 243 Nguyễn Chí Thanh
Nhà thuốc An Thùy 17 Thuận Kiều 0909655572
Nhà Thuốc Minh Huyền  27 Thuận Kiều 0909974196

Phường 14:

NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
Nhà thuốc Phùng Hưng Hãng 495 trần Hưng Đạo B – P.14 – Quận 5 02838550526
Nhà thuốc Vĩnh Huệ 821 Nguyễn Trãi, P.14, Quận 5 02838556486
Nhà thuốc Hạnh Đức Đường 826 NguyễnTrãi, P.14, Quận 5 02838560288
Nhà Thuốc Ái Linh 411 Hồng bàng, P14,Q5 0946315161
Nhà thuốc Tân Trường Hưng  816 Nguyễn Trãi 0938484854

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top